Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Bezpłatne szkoły i kursy zawodowe
 • Czas trwania nauki - 1,5 roku. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.

Egazmin zawodowy

ZSiPOWŁ jest ośrodkiem egzaminacyjnym!

przebiegu egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie

w sesji zimowej  2018/sesja  181

 1. CZĘŚĆ PISEMNA

L.p

Zawód

kwalifikacja

Data

Godzina

Zespół Nadzorujący

1.

Technik usług kosmetycznych 514207

A.61- Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

11.01.2018r.

Sala 206

12.00

 

2.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

541315

Z.03- Ochrona osób i mienia

11.01.2018r.

Sala 206

 

12.00


 1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.

Technik usług kosmetycznych 514207

A.61- Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

10.01.2018r.

Sala 206

godz.13.00

2.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

541315

Z.03- Ochrona osób i mienia

10.01.2018r.

Sala 206

godz.13.00

1. Informatory o zawodach:

 1. Asystentka stomatologiczna 325101 - pobierz informator
 2. Higienistka stomatologiczna 325102 - pobierz informator
 3. Opiekun medyczny 532102 - pobierz informator
 4. Ratownik medyczny 325601- pobierz informator
 5. Technik bezpieczeństw i higieny pracy 325509 - pobierz informator
 6. Technik masażysta 325402 - pobierz informator
 7. Technik usług kosmetycznych 514207 - pobierz informator

2. Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego:

 1. nowy egzamin - potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - pobierz deklarację
 2. stary egzamin - potwierdzający kwalifikacje zawodowe   - pobierz deklarację

3. Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe - "stary egzamin"

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów kształcących się na starej podstawie programowej:
- zasadniczych szkół zawodowych  
- techników
- techników uzupełniających
- szkół policealnych. 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany tylko raz w ciągu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
- etapu pisemnego (który składa się z dwóch części) i trwa 120 minut
- etapu praktycznego -  który trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:
1) z etapu pisemnego: z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części drugiej
– co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w "starej formule" będzie się odbywał do 2017 r.

4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - "nowy egzamin zawodowy"

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy.
 
Nowy egzamin zawodowy umożliwi zdającym potwierdzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych w zakresie pojedynczej kwalifikacji, a nie jak dotychczas z zakresu całego zawodu.
 
Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest dla:
- uczniów zasadniczych szkół zawodowych, technikum oraz słuchaczy szkół policealnych;
- absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, technikum oraz szkół policealnych;
- absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ);
- eksternistów - osoby, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i które kształciły się bądź pracowały 2 lata w zawodzie, w którym wyodrębniona została kwalifikacja. 
 
Egzamin zawodowy składa się z:
- części pisemnej - w formie testu pisemnego - trwa od 45 - 90 minut
- części praktycznej - w formie testu praktycznego - trwa od 120 - 240 minut w zależności od kwalifikacji.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska z:
1) części pisemnej - minimum 50% punktów możliwych do uzyskania,
2części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
 
Absolwent/uczeń, ktory zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie otrzyma świadectwo, z kolei dyplom otrzyma osoba, która zda egzamin ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu.