Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Bezpłatne szkoły i kursy zawodowe
 • Czas trwania nauki - 1,5 roku. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 1 rok. Kurs bezpłatny.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.
 • Czas trwania nauki - 2 lata. Szkoła bezpłatna.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie i zaocznie
Kształcenie modułowe

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz pomoc w codziennych czynnościach domowych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

KARIERA ZAWODOWA

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • placówki paliatywne/dziennego pobytu
 • środowisko domowe podopiecznego
 • domy samotnej matki
 • własna działalność gospodarcza
 • domy dla przewlekle chorych

ZAROBKI

Wysokość zarobków kształtuje się przede wszystkim ze względu na miejsce wykonywania pracy. Średnie zarobki w tym zawodzie są na poziomie minimalnej krajowej, większe gdy osoba podejmie pracę zagranicą.

NAUKA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM:

 • Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
 • Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi)
 • Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – pod warunkiem, że osoba zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie!!!

 

Pobierz podanie w pliku pdf:

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie i zaocznie
Kształcenie modułowe

Opiekun osoby starszej to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia. Opiekun zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług opiekuńczo-wspierających mających na celu rozpoznawaniem i zaspakajaniem podstawowych potrzeb życiowych osoby starszej, a także pomocą w utrzymaniu aktywności ruchowej oraz udzielaniem pomocy w sytuacji zagrożenia. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań zwiększania samodzielności życiowej.

KARIERA ZAWODOWA

 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy pomocy społecznej
 • świetlice terapeutyczne
 • placówki poradnictwa rodzinnego
 • zakłady/placówki opiekuńczo – lecznicze/opiekuńczo – wychowawcze
 • fundacje/stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych

ZAROBKI

Wysokość zarobków kształtuje się przede wszystkim ze względu na miejsce wykonywania pracy. Średnie zarobki w tym zawodzie są na poziomie minimalnej krajowej, większe gdy podejmie się prace zagranicą.

NAUKA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM:

 • Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
 • Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi)
 • Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – pod warunkiem, że osoba zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie!!!

 

Pobierz podanie w pliku pdf:

OPIEKUN MEDYCZNY

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie i zaocznie
Kształcenie modułowe

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – higienicznych oraz świadczeń pielęgnacyjnych nad osobami chorymi, niesamodzielnymi w środowisku szpitalnym, sanatoryjnym lub domowym. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Poza tym opiekun asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

KARIERA ZAWODOWA

 • oddziały szpitalne
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze/pielęgnacyjno – opiekuńcze
 • ośrodki/domy pomocy społecznej
 • hospicja i zakłady opieki terminalnej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej

ZAROBKI

Wysokość zarobków kształtuje się przede wszystkim ze względu na miejsce wykonywania pracy. Średnie zarobki w tym zawodzie są na poziomie minimalnej krajowej, większe gdy pracę podejmie się za granicą.

NAUKA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM:

 • Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
 • Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi)
 • Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – pod warunkiem, że osoba zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie!!!

 

Pobierz podanie w pliku pdf: